Tracks

Als leidinggevende kunt u soms wel wat steun gebruiken. Of dat nu is omdat u nog niet zo lang leiding geeft, of dat u na een wat langere tijd behoefte hebt aan een klankbord buiten het bedrijf. Onafhankelijk, fris en los van de cultuur van het bedrijf waarin u opereert.

In het traject besteden we aandacht aan die punten die u verder wilt ontwikkelen. Dat kan op basis van de thema’s die u inbrengt, maar ook aan de hand van een DISC-profiel dat heel goed werkt als rode draad in coaching.

U krijgt meer inzicht in uzelf en hoe het managementvak voor u werkt. En misschien wel anders kan werken.
Daardoor bent u beter in staat om uw rol zo in te vullen, dat het weer leuk wordt.