Bij intervisie lossen groepjes medewerkers samen een werk gerelateerd probleem op dat één van hen inbrengt. Voorwaarde is dat er geen leidinggevende aanwezig is in de sessies.

Bij intervisie gaan we aan de slag met deskundigheidsbevordering. Uw medewerkers doen daarbij een beroep op collega’s om mee te denken over vraagstukken en knelpunten uit hun eigen werksituatie. Deze punten kunnen zowel persoons– als functiegebonden zijn.
Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen. Zo krijgt de medewerker met behulp van zijn eigen analytisch en probleemoplossend vermogen, zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Ik vervul daarin de rol van trainer en begeleider. Na een aantal sessies is de groep in staat om zelf (dus zonder begeleiding) intervisie te doen.
Daarmee heeft u binnen uw bedrijf een krachtige leeromgeving geïmplementeerd die blijvend toegevoegde waarde kan leveren.