DISC is een krachtig instrument bij het coachen van teams.
Het geeft alle leden van het team inzicht in hun eigen gedragsvoorkeur en die van hun collega´s.

DISC

Door een tweetal vragenlijsten in te vullen krijgt men zicht op de eigen gedragsvoorkeuren.
In een fraai rapport wordt verder ingegaan op hoe je als persoon functioneert en reageert in verschillende omstandigheden.
Heel leerzaam in een teamtraject, maar ook een mooie basis voor een individueel coachtraject.

Het zicht krijgen op de gedragsvoorkeuren en persoonlijkheidskenmerken van de teamleden helpt heel goed om elkaar te begrijpen.
Om beter met elkaar te communiceren. Maar ook om gebruik te maken van elkaars kracht.
Zo groeit het team meer tot een eenheid en dan kun je samen ook beter presteren.

Daar worden de teamleden blij van, maar hun leidinggevende ook.

Kijk voor een korte uitleg met enkele video’s even op de volgende pagina.