Coaching, wat levert jou dat op?

Coaching richt zich op ondersteuning van jouw persoonlijke ontwikkeling.
Daardoor ben je beter in staat je doelen te bereiken. De DSCF6143persoonlijke begeleiding van coaching zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfinzicht.

Coaching doen we in een aantal gesprekken op een locatie die we samen afspreken. Dat kan zijn thuis, bij mij in de praktijk of op een voor jou geschikte plek.

De coachvraag

Het eerste gesprek staat vooral in het teken van kennismaking. Vaak lukt het ook wel om in dat gesprek samen het centrale thema voor de coaching (de zgn. coachvraag) helder te krijgen. Als we allebei voldoende onderling vertrouwen ervaren, kunnen we aan het coachingstraject beginnen.

Het coachingstraject

Ik zal je een plan voorleggen. Daarin beschrijf ik wat het doel is van de coaching, hoeveel gesprekken we waarschijnlijk nodig hebben om dat doel te bereiken en wanneer we tussentijds evalueren en als dat nodig is het plan bijstellen. Dat kan ook betekenen dat we eerder klaar zijn dan gedacht.

In het plan geef ik ook aan wat ik aan inbreng/inspanning van jou verwacht tijdens de coaching.
Tenslotte neem ik de kosten op van het traject zoals we dat afspreken.
Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

De coach

Als coach begeleid ik jou. We gaan samen op pad in de overtuiging dat jij tijdens de coaching de keuzes kunt maken die bij jou passen. En die uiteindelijk ook vormgeven. En daar help ik je bij.

Belangeloosheid

Ik kan als coach alleen functioneren als ik mij belangeloos kan opstellen. Alleen dan kan ik je vrijuit vragen stellen om je te helpen bij jouw vraag. Die belangeloosheid is altijd mijn uitgangspunt in coaching, ook als jij niet zelf de opdrachtgever bent, maar bv. je werkgever.

Verslaglegging

Het blijkt heel goed te werken als je zelf een kort zgn. reflectieverslag schrijft van ieder coachgesprek. Zelf maak ik natuurlijk ook aantekeningen van de gesprekken.

Vertrouwelijkheid

Ik ga altijd strikt vertrouwelijk om met jouw persoonlijke gegevens en met wat er tijdens de gesprekken gezegd wordt. Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan nodig is.

Ja, maar . . .

Heb je nog vragen? Stel ze gerust. Ik zal ze graag zo goed mogelijk beantwoorden.